Vissa elever har inte kunnats identifieras.
Känner ni igen någon av dessa? Skicka då gärna ett tips tillVilshults Skola

Klicka på det årtionde du vill se skolfoton från

 
 

Vilshults skola, klass 3-4, år 1940
Lärare: Hanna Larsson

Bakre raden från vänster: Karl Olsson, Arne Håkansson, Ebbe Nilsson, Bror Olsson, Verner
Söderberg, Kurt Håkansson, Malte Jeppsson, Arnold Karlsson.

Andra raden från vänster: Elsa Håkansson, Dagmar Eriksson, Inga Olsson, Ella Lindberg,
Doris Eklund, Elsie Bergdahl, Vivi Karlsson.

Främre raden från vänster: Sonja Eriksson, Sylvia Persson, Inga Bengtsson, Linda Vestesson,
lärarinnan Hanna Larsson, Irene Sjögren, Siv Jönsson, Kerstin Sandros, Birgit Danielsson,
Vera Persson.


Klass 1-2 läsåret 1941
Lärare: Ingeborg Olsson


Bakre raden: Valter Karlsson, Rune Sjögren, Arnold Karlsson, Roland Jönsson, Rickard Eriksson, Gert Jönsson, Bengt Petersson, Assar Olsson, (?), Karl-Erik Eklund och Ingeborg Olsson

Mellersta raden: Ella Olsson, Sven Svensson, Jan Hillerström, Maj Danielsson, Ulla Lindberg, Kurt Eriksson och Gun Svensson.

Främre raden: Inger Tulin, Viola Eklund, Maj Lindel, Ingalill Hillerström, Solveig Svensson, Berit Jepsson, Marit Persson och Ingegerd Olsson.


Vilshults skola 1 klass 1942
Lärare: Ingeborg Sandros


Bakre raden från vänster: Ingemar Johnsson, Assar Olsson, Jan Hillerström, Bertil Svensson, Viola Eklund, Gunnel Henriksson, Sven Svensson, Roland Jönsson, Alf Ericson.
Mellersta raden fr v: Inger Thulin, Ella Olsson, Inga-Lisa Olsson, Astrid Håkanson, Inga Olsson, Signe Eklund, Elsa-Greta Olsson, Elsa Pettersson, Stina Danielsson.
Sittande fr v: Karl-Erik Eklund, Valter Karlsson, Bengt Norén, Lars-Göran Olsson.


Vilshults skola 2 klass 1943
Lärare: Ingeborg Sandros


Bakre raden från vänster: Ingemar Johnsson, Alf Ericson, Gunnel Hillerström, Mona Larsson, Irene Pettersson, Evert Åkesson, Hasse Håkansson.
Mellersta raden fr v: Stina Danielsson, Kerstin Svensson, Inga Olsson, Rune Karlsson, Tord Lavesson, Nils-Gunnar Nilsson, Elsa Pettersson, Per Ericson, Dan Henriksson.
Främre raden fr v: Iris Olsson, Inga-Lisa Olsson, Mary Bergdahl, Signe Eklund, Astrid Håkansson, Arne Olsson, Arne Olsson, Göran Lindberg, Birgit Olsson.


Klass 3-4 läsåret 1943-44
Lärare: Hanna Larsson


Bakre raden: Roland Jönsson, Bengt Pettersson, Leif Jönsson, Rune Sjögren, Gert Jönsson,
Rickard Eriksson, Kurt Eriksson, Bertil Gustavsson, Sven Svensson

Andra raden: Maj Danielsson, Inga-Lill Hillerström, Gunnel Svensson, Ella Olsson, Laila Jönsson,
Viola Eklund, Inger Thulin, Solveig Svensson

Främre raden: Karl-Erik Eklund, Rune Karlsson, Jan Hillerström, Marit Persson, Berit Jeppsson,
Ingegerd Olsson, Ulla Lindberg, Assar Olsson, Valter Karlsson.


Klass 3-4 läsåret 1944-45
Lärare: Hanna Larsson


Bakre raden vänster: Gert Jönsson, Hanna Larsson, Per Berg, Artur Persson

Mellan raden vänster. Knut Jönsson, Doris Karlsson, Berit Jepsson, ? Olsson, Asta Olsson, Harriet Nilsson, Solveig Svensson, Inga-Lill Hillerström, Ingegerd Olsson, Kurt Björkman

Främre raden vänster: Rickard Eriksson, Kurt Eriksson, Frits Söderberg, Rune Sjögren, Valter Karlsson


Vilshults skola 3-4 klass läsåret 1945
Lärare: Hanna Larsson


Bakre raderna: Ingemar Johnsson, Rune Karlsson, Nils-Gunnar Nilsson, Dan Henriksson, Alf Ericson, Mona Larsson, Irene Pettersson, Hanna Larsson, Arne Olsson, Evert Åkesson, Astrid Håkansson, Kerstin Svensson, Inga Olsson, Gunnel Hillerström, Göran Lindberg.

Sittande fr v: Elsa Pettersson, Elsa-Greta Olsson, Inga-Lisa Olsson, Signe Eklund, Stina Danielsson, Birgit Olsson, Iris Olsson, Mary Bergdahl, Tord Lavesson, Per Ericson.


Vilshult klass 5-6 år 1946-47
Lärare: Johan Sandros

Övre raden från vänster: Assar Olsson, Roland Jönsson, Jan Hillerström, Inga Olsson.
Rad 2 fr v: Karl-Erik Eklund, Ingemar Johnsson, Sven Svensson, Bengt Pettersson.
Rad 3 fr v: Iris Olsson, Elsa Pettersson, Alf Ericson, Valter Karlsson.
Rad 4 fr v: Ulla Lindberg, Inger Thulin, Viola Eklund, Stina Danielsson.
Rad 5 fr v: Astrid Håkansson, Inga-Lisa Ohlsson, Ella Ohlsson, Gunnel Svensson.