Vissa elever har inte kunnats identifieras.
Känner ni igen någon av dessa? Skicka då gärna ett tips tillVilshults Skola

Klicka på det årtionde du vill se skolfoton från

 
 

Klass 3 läsåret 1950-51
Lärare: Kerstin Lovén

Bakre raden från vänster: Ingvar Haraldsson, Slagesnäs, Stig-Bertil Olsson, Vilshult, Berth Idoff Johansson, Vilshult, Yngve Svensson, Byemåla, Alf Olsson, Vilshult, Stig Ivar Olsson, Vilshult, Göran Svensson, Skälmershult, Gösta Larsson, Vilshult. Längst bak: Lärarinnan Kerstin Lovén.

Mellersta raden från vänster: Kerstin Thulin (Stjernkvist), Skälmershult, Marita Svensson (Bengtsson), Kullan, Inger Lethin (Karlsson), Rönhult, Gullvi Eriksson, Kullan, Signe Maj-Lis Eriksson (Jakobsson), Brännarebygden, Maj-Lis Söderlund (Popovic), Brännarebygden.

Främre raden från vänster: Stig-Erland Olsson, Kullan, Kjell Blomqvist, Rönås, Sven Saming, Skälmershult/Vilshult, Johnny Aronsson, Brännarebygden, samt Kent Andersson, Slätten.


Vilshults skola klass 4, läsåret 1950-51
Lärare: Johan Sandros

Stående till vänster om trappan: Leif Olsson, Sven-Erik Svensson, Gun-Britt Gustafsson.
Stående till höger om trappan: Alf Jönsson, Gert Sandin.
Sittande främre raden från vänster: Göran Hansson, Johnny Svensson, Rolf Olsson, Roland Hansson.
Andra raden från vänster: Kerstin Karlsson, Anna-Stina Bengtsson, Ulla Olsson, Stina Saming, Gudrun Persson, Bertil Ericson.
Tredje raden från vänster: Edis Svensson, Kerstin Lindell, Anna-Greta Olsson.
Fjärde raden från vänster: Anita Bengtsson, Berit Olsson, Vivianne Gustavsson, Mona Henriksson, Asta Svensson, Irene Olofsson.


Klass 1 läsåret 1951-52
Lärare: Ingeborg Sandros


Bakre raden: Nore Berglund, Sone Ivarsson, Karl-Gustav Bergdahl, Ingrid Borglund,
Anna-Karin Håkansson, Mary Jönsson, Lena Leandersson, Barbro Arvidsson, Lars-Olof Grönqvist,
Roland Aronsson, Sven-Bertil Bergdahl

Andra raden: Margreth Persson, Ella-Barbro Eriksson, Eva Svensson, Marita Olsson, Karin Eklund,
Lena Dahlqvist, Siv Olsson, Birgitta Persson, Marianne Svensson

Främre raden: Lennart Svenson, Lennart Bengtsson, Ingemar Gustavsson, Steve Svensson,
Lars-Åke Eriksson, Benneth Svensson, Stig Svensson, Tom Henriksson


Klass 2 läsåret 1952-53
Lärare: Ingeborg Sandros

Bakre raden från vänster: Steve Svensson, Tom Henriksson, Karl-Gustav Bergdahl, Ingemar Gustavsson, Ingrid Borglundh, Barbro Arvidsson, Nore Berglund, Lars-Åke Ericson, Lennart Svensson.

Främre raden från vänster: Birgitta Bengtsson, Anna-Karin Håkansson, Lena Dahlqvist, Marita Olsson, Margreth Persson, Karin Eklund, Eva Svensson.


Vilshults skola klass 1, 1954-55
Lärare: Anna Hammar


Bakre raden från vänster: Karl-Erik Truedsson, Kullan, Holger Bergdahl, Vilshult,
Tom Olsson, Vilshult, Erling Svensson, Vilshult, Kurt Svensson, Vilshult,
Bonnie Johnsson, Vilshult, Elis Lethin, Rönhult.

Främre raden från vänster: Margareta Sturesson, Vilshult, Åsa Dahlqvist, Vilshult,
Marianne Bengtsson, Hunshult, Gunnel Olsson, Vilshult, Yvonne Lindell, Vilshult,
Kerstin Svensson, Vilshult, Anita Gustavsson, Rönhult, Ulla Blomkvist, Kullan.

Vilshults skola klass 3-4, 1954
Lärare: Hanna Larsson

Rad 1 från vänster: Helge Viberg, Ella-Britt Svensson.
Rad 2: Anita Johnsson, Britt-Marie Olsson, Anne-Maj Bengtsson.
Rad 3: Lisbeth Håkansson, Gunnel Ericson, Ann-Marie Blomkvist.
Rad 4: Börje Lindberg, Björn Jönsson, Kerstin Lindell.
Rad 5: Gudrun Johnsson, Karin Olsson, Mona Olsson.
Rad 6: Åke Karlsson, Gösta Svensson, ?.


Vilshults skola klass 3, 1954-55
Lärare: Johan Sandros

Bakre raden från vänster: Ingegärd Dahlqvist, Käthy Jardeqvist, Kerstin Olsson, Maj-Lis Svensson, Johnny Persson, Tommy Svensson, Birgitta Haraldsson, Inga-Britt Söderlund, Marianne Ekström.

Andra raden från vänster: Stig-Bertil Svensson, Kent-Jönsson-Wennerberg, Våge Bengtsson, Lars-Yngve Larsson, Yngve Svensson, Uno Johnsson, Inge Johnsson, Sven-Bertil Svensson, Hans Åkesson.

Främre raden: Stig-Arne Truedsson, Erik Svensson, Stig-Roland Sturesson, Stig Blomkvist, Ragnar Viberg, Mona Olsson och Aina Fredriksson-Svensson.


Vilshults skola, klass 4 1955
Lärare: Johan Sandros

Framme vid tavlan står från vänster: Våge Bengtsson, Stig-Bertil Svensson, Lars-Yngve Larsson, Ingegärd Dahlqvist, Hans Åkesson, Kerstin Olsson, Käthy Jardeqvist, Inga-Britt Söderlund, Birgitta Haraldsson, Mona Olsson, Yngve Svensson, Lennart Svensson.
Framför katedern står från vänster: Marianne Ekström, Stig-Arne Truedsson, Stig-Roland Sturesson.
Första raden i bänkarna: Kent Jönsson-Wennerbert, Maj-Lis Svensson, Stig-Bertil Svensson, Stig Blomkvist.
Nästa rad från vänster: Sven-Uno Svensson, Aina Fredriksson, Ragnar Viberg, Johnny Persson
Sista raden från vänster: Inge Johnsson, Uno Johansson, Tommy Svensson, Erik Svensson


Vilshults skola klass 3, 1956-57
Lärare: Karl-Gustav Roos


Bakre raden från vänster:
Ulla Blomqvist, Kullan, Margareta Sturesson, Vilshult,
Rut Viberg, Vilshult, Kerstin Bengtsson, Snöfleboda, Kerstin Blomkvist, Rönås,
Åsa Dahlqvist, Vilshult, Britt-Marie Björklund, Kullan, Kerstin Svensson, Vilshult,
Marlene Barton, Vilshult, Anita Gustavsson, Rönhult, Marianne Bengtsson, Hunshult,
Gunnel Olsson, Vilshult, Maj-Britt Söderlund, Byemåla.

Andra raden från vänster:
Holger Bergdahl, Vilshult, Elis Lethin, Rönhult,
Bruno Ivarsson, Snöfleboda, Lars Månsson, Vilshult,
Erling Svensson, Vilshult, Bonnie Johnsson, Vilshult.

Främre raden från vänster:
Rolf Nilsson Rönås, Tom Olsson, Vilshult, Karl-Erik Truedsson, Kullan.

Vilshults skola klass 6 år 1959
Lärare: Johan Sandros

Främre raden från vänster:
Kent Söderlund, Lennart Svensson, Bengt Ericson, Göran Karlsson,
Christer Åkesson, Bengt Gummesson, ?, Jan Alvarsson, Rune Nilsson, Mats Håkansson.

Bakre raden från vänster:
Mona Svensson, Kerstin Månsson, Yvonne Olsson, Eva Berg,
Barbro Svensson, Berit Kristoffersson.