Vissa elever har inte kunnats identifieras.
Känner ni igen någon av dessa? Skicka då gärna ett tips tillVilshults Skola

Klicka på det årtionde du vill se skolfoton från

 
 

Vilshults skola omkring år 1942
Lärare: Hanna Larsson

Eleverna är inte identifierade. Kan någon hjälpa oss med namnen?
Enligt ett tips vi fått kan eleverna vara födda 1932.